Begrippenlijst

Hier vindt u een overzicht van technische begrippen.

GvO certificaat
GvO is de afkorting voor Garantie van Oorsprong. Een veelgebruikt begrip waarmee hetzelfde wordt bedoeld is 'groencertificaat'. Bij de productie van hernieuwbare elektriciteit wordt voor elk megawattuur (MWh) een GvO aangemaakt. GvO's dienen om te bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Ze worden bijvoorbeeld door stroomleveranciers gebruikt om de stroometikettering juist uit te voeren en dienen als bewijs bij het verkrijgen van subsidies voor duurzame elektriciteitsproductie.

Wat wordt er op een Garantie van Oorsprong allemaal vermeld?
• de energiebron waarmee de energie is geproduceerd en de begin- en einddatum van de productie;
• of de garantie van oorsprong betrekking heeft op elektriciteit, gas of verwarming / koeling;
• de identiteit, de locatie, het type en de capaciteit van de installatie waar de energie is geproduceerd;
• of en in welke mate de installatie investeringssteun heeft gekregen, of en in welke mate de energie-eenheid op enige andere manier steun heeft gekregen uit een nationale steunregeling, en het type steunregeling;
• de datum waarop de installatie operationeel is geworden; en
• de datum en het land van afgifte en een uniek identificatienummer.

PPA contract
Een power purchase agreement (PPA), of elektriciteitscentrale, is een contract tussen twee partijen: een die elektriciteit genereert (de verkoper) en een die op zoek is naar elektriciteit (de koper). De PPA definieert alle commerciële voorwaarden voor de verkoop van elektriciteit tussen de twee partijen, inclusief wanneer het project zal beginnen met commerciële exploitatie, planning voor levering van elektriciteit, boetes voor onderlevering, betalingsvoorwaarden en beëindiging. Een PPA is de belangrijkste overeenkomst die de inkomsten- en kredietkwaliteit van een productieproject bepaalt en is dus een belangrijk instrument voor projectfinanciering. Er zijn tegenwoordig veel vormen van PPA in gebruik en deze variëren naargelang de behoeften van tegenpartijen bij de koper, verkoper en financiering.
String
Strings zijn in serie geschakelde zonnepanelen. Het komt van het Engelse woord voor ‘rijgen’. De zonnepanelen worden om verschillende redenen aan elkaar gekoppeld. Naast technische redenen heeft het ook praktische redenen.

Door zonnepanelen met een string in serie te schakelen, stijgt het voltage terwijl de stroom hetzelfde blijft. Omdat het voltage hoger is, blijven de verliezen in de kabels beperkt. Door de zonnepanelen in serie te schakelen loopt de spanning over de leidingen op. Dit is gunstig tegen de spanningsverliezen omdat met meer spanning er minder verlies optreedt. Ook kunnen de kabels daardoor langer worden.

Het in serie schakelen van zonnepanelen kan ook nadelen hebben. Schaduw op één van de zonnepanelen kan een nadelig effect geven op de opbrengst van de complete string. Advies is om indien mogelijk panelen niet in de schaduw te leggen.

Omvormer
De omvormer is het hart van het zonnestroomsysteem. De omvormer zet de elektriciteit die de zonnepanelen leveren (gelijkspanning) om in elektriciteit die we in het bedrijf kunnen gebruiken (wisselspanning).

Er zijn 3 soorten omvormers:

De traditionele stringomvormer
Bij een stringomvormer worden de zonnepanelen in serie aan elkaar gekoppeld. Afhankelijk van de grootte van het systeem worden meer strings toegepast.

Stringomvormer met power optimizers
In dit geval is sprake van een omvormer geleverd met per paneel een power optimizer. Het voordeel is dat elk paneel separaat te monitoren is. De opbrengst van een paneel voorzien van een power optimizer gaat met 14% omhoog. Nadeel: het is geen goedkope oplossing.

Micro-omvormers
Een micro-omvormer wordt direct op het zonnepaneel geplaatst. Dit in tegenstelling tot één grote omvormer waar de stroom van alle zonnepanelen samenkomt. Een micro-omvormer regelt het omzetten van de stroom van één, of soms twee zonnepanelen. De meeste micro-omvormers zijn voorzien van een zender, waarmee de eigenaar elke omvormer individueel kan uitlezen en de opbrengst in de gaten kan houden. Bij grotere systemen met veel micro-omvormers worden alle afzonderlijke omvormers aangesloten op één kabel, die netjes achter de panelen weggewerkt wordt. Zo hoeft u bij een systeem van 20 panelen niet 20 stekkers in het stopcontact te steken.

Kelvin
De kleurtemperatuur van een lichtbron wordt gemeten in graden Kelvin (K).
Lumen
Lumen is een maat voor de totale hoeveelheid zichtbaar licht die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt.
UGR
UGR staat voor Unified Glare Rating, een kengetal dat aangeeft in hoeverre er sprake is van lichthinder / verblinding.
CRI/Ra
(Coloring Rendering Index / Rationale) is een index die weergeeft hoe goed een lichtbron in staat is natuurgetrouw de kleuren van verlichte objecten weer te geven. Een hoge waarde staat voor een betere kleurweergave.
IP67
De IP-classificatie staat voor ‘International Protection’. De aanduiding IP67 betekent dat de lamp waterdicht is.
Dali Dimbaar
DALI is een intelligent systeem waarin verschillende componenten met elkaar communiceren. Deze communicatie is gericht op comfortabele verlichting, energiebesparing en bedieningsgemak.
Ballast Comp
Sommige drivers zijn ballast-compatibel en kunnen ook in armaturen met een hoogfrequente ballast (geen starter) gebruikt worden. Deze kunnen dus één-op-één vervangen worden.
Energie Investeringsaftrek (EIA)
De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2019 bedraagt de aftrek 45%.
Kleinschalige Investeringsaftrek (KIA)
De KIA is voor investeringen die u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen. Met de investering in led kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 28%.
Stimulering Duurzame Energieproductie
Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aangepaste aanvraagprocedure.
Milieu-investeringsaftrek (MIA)
De MIA biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller af te schrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.
Combinatie MIA en VAMIL
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst.

Meer weten over zonnepanelen en ledverlichting?

Wij komen graag bij u langs om u vrijblijvend te informeren over de mogelijkheden.