Begrippenlijst

Hier vindt u een overzicht van technische begrippen.

Kelvin
De kleurtemperatuur van een lichtbron wordt gemeten in graden Kelvin (K).
Lumen
Lumen is een maat voor de totale hoeveelheid zichtbaar licht die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt.
UGR
UGR staat voor Unified Glare Rating, een kengetal dat aangeeft in hoeverre er sprake is van lichthinder / verblinding.
CRI/Ra
(Coloring Rendering Index / Rationale) is een index die weergeeft hoe goed een lichtbron in staat is natuurgetrouw de kleuren van verlichte objecten weer te geven. Een hoge waarde staat voor een betere kleurweergave.
IP67
De IP-classificatie staat voor ‘International Protection’. De aanduiding IP67 betekent dat de lamp waterdicht is.
Dali Dimbaar
DALI is een intelligent systeem waarin verschillende componenten met elkaar communiceren. Deze communicatie is gericht op comfortabele verlichting, energiebesparing en bedieningsgemak.
Ballast Comp
Sommige drivers zijn ballast-compatibel en kunnen ook in armaturen met een hoogfrequente ballast (geen starter) gebruikt worden. Deze kunnen dus één-op-één vervangen worden.
Energie Investeringsaftrek (EIA)
De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2019 bedraagt de aftrek 45%.
Kleinschalige Investeringsaftrek (KIA)
De KIA is voor investeringen die u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen. Met de investering in led kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 28%.
Stimulering Duurzame Energieproductie
Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aangepaste aanvraagprocedure.
Milieu-investeringsaftrek (MIA)
De MIA biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller af te schrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.
Combinatie MIA en VAMIL
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst.

Meer weten over onze innovatieve oplossingen?

Wij komen graag bij u langs om u vrijblijvend te informeren over de mogelijkheden.